Investering i ny flispanna

Under 2018 skrotade vi vår gamla oljepanna och investerade istället i en ny flispanna. Materialet som flisas är sådant som vi röjer i skogspartierna inne på Solliden vilket gör att vi är självförsörjande på bränsle.  För investeringen i flispannan har vi fått bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.