English | Svenska

Bänkar med satyrer och menader flankerad av fauner

Bänkar i marmor med relief föreställande ett backantiskt processionståg med satyrer och menader. Backanter är deltagare i ett så kallat backanal, ett slags vilt dryckeslag. I vagnen till vänster sitter en naken Bacchus med en så kallad thyrsosstav (stav omvirad med murgröna och vinrankor och med en pinjekotte i toppen, förknippad med guden Dionysos/Bacchus och hans följeslagare satyrerna och menaderna; en symbol för välmående, fruktbarhet, lust och njutning) i en vagn dragen av bockar.

Till höger ses en kalv göras redo för offer, alltmedan Bacchi följeslagare spelar musik och rytmer. Notera även pantern nedanför vagnen, ett av Bacchus/Dionysos attribut.

Hela scenen flankeras av två fauner. Den ene spelar på en aulos, ett antikt träblåsinstrument, ofta av oboetyp, och den andre blåser i en panflöjt. En faun är en mytologisk varelse till hälften människa och till hälften get som förekommer i grekisk och romersk mytologi. Dessa mytologiska varelser lånade sitt utseende från satyrerna, som i sin tur lånade sitt utseende från guden Pan av den grekiska gudavärlden. De var symboler för fred och fertilitet, och deras hövding Silenos var en mindre gudom i den grekiska mytologin.

Bänkarna vilar på två rullvoluter som har dekorerats med stora akantusblad. I antik romersk och antik grekisk arkitektur förekommer akantusprydnad i stor utsträckning i de korintiska och sammansatta kolonnernas kapitäl, och appliceras på friser, tandfriser och andra dekorerade områden. Akantus symboliserade välstånd och fruktbarhet, och överlevde in i den tidiga kristna ikonografin.

Sollidens Slotts samarbetspartners