English | Svenska

Kvinna hållande ett kärl

Kvinna hållande ett kärl, marmor. Möjligen föreställande en vestal. Vestalerna var i antikens Rom sex prästinnor åt gudinnan Vesta, utvalda som barn (vid 6–10 års ålder) bland stadens förnämsta familjer.

Vestaler kunde tjänstgöra livet ut och de var förbjudna såväl att ingå äktenskap som att ha sexuellt umgänge: överträdelse var belagd med dödsstraff. Prästinnorna utskildes ur sin familjebildning, och i faderns
ställe inträdde översteprästen, pontifex maximus.

Till vestalernas främsta uppgifter hörde att sörja för att elden i Vestas hus på Forum Romanum nytändes vid nyår 1 mars och annars alltid brann.

Sollidens Slotts samarbetspartners