Tillgänglighet

Solliden arbetar hela tiden med att göra parken och serveringarna tillgängliga för alla. Har du synpunkter eller konstruktiva förslag på vad vi kan göra för att öka tillgängligheten får du gärna höra av dig.

Parkering

Sollidens parkering ligger på Alvaret, med nivåskillnad ner till Sollidens entré och till Kaffetorpet. Det finns en trappa med räcke och en asfalterad väg från parkeringen till entréerna. Vägen ned passar bra att använda med rullstol, rollator och barnvagn även om den är lite brant. Vid behov går det också bra att köra bil hela vägen ner till entrépaviljongen för av- och påstigning.

Lokaler och toaletter

Entrépaviljongen med Slottsboden och utställningarna samt Kaffetorpet är anpassade för att det ska vara lätt att ta sig fram med t ex rullstol och barnvagn. Det finns två handikapptoaletter på området, en på Kaffetorpet och en i entrén till slottsparken.

Slottsparken

Det är nivåskillnader i parken, men med hjälp av ramper går det bra att använda rullstol, rollator och barnvagn genom hela parken. Det är grusgångar i parken.

Sollidens Slotts samarbetspartners