Svenska

Gatekeeper – Bertil Vallien

”Hur gör man en glasutställning utomhus. Jag var osäker i början. Först var det som att spåra i dimma. Jag började med att rita ut gångarna och så placerade jag ut verken efter det. För mig är utställningen som en saga”

INTERSECTION – Sandgjuten i klarglas. Kryss i plåt. Vilande på järnskiva.

 

HIS UNIVERSE – Sandgjuten med målad detalj. Vilande på järnskiva.

BASE CAMP – Sandgjuten med målad detalj och färg på undersidan. Vilande på jaklarande och järnskiva.

 

JANUS GRANDE – Sandgjuten med ett skal av aluminium. Stolen den vilar på är smidd i järn av smeden Lars Larsson. Undertill hänger ett Resting Head i helkristall.

 

GATEKEEPER RESTING – Sandgjutet vilande huvud i klarglas med ett målat ansikte inuti. Gatekeeper är gjord i järn.

”Båten blir en flyktväg eller en möjlighet att upptäcka ett nytt område”

GATEKEEPER KEY – Sandgjuten farkost med ingjutna målade detaljer. Munblåst, graverad pratbubbla. Nyckel och snöre, i armarna på Gatekeeper

”Visionären bär ett helt samhälle av glas i sin famn”

GATEKEPPER CORE – Sandgjuten stav I klarglas, mast med rött snare och en blytyngd, vilande i händerna på Gatekeeper

 

PALACE GARDEN – En kub av järn med munblåsta ”Superegg” i olika färger och varierande storlekar

 

WATCHERS – Sandgjutna väktare i blått glas och i klarglas.

 

”En liten armé gör sig redo men allting är fridfullt”

IDOLS – Sandgjutna små figurer i svart glasmassa, placerade på stol i järn.

”Något har hänt! En stav från yttre rymden har landat med full kraft. Detta leder till uppståndelse i samhället”

BLUE IMPACT – En sandgjuten ljusblå stav

 

YOUNG GATEKEEPER – En liten sandgjuten farkost vilande i armarna på en liten (ung) Gatekeeper placerade på stol i järn.

 

Sollidens Slotts samarbetspartners