Jubileumsutställning i glas

Visas i Engelska parken 11 maj – 1 oktober

Med anledning av Kung Carl XVI:s femtioårsjubileum som regent har Orrefors Kosta Boda bjudits in för att i samarbete med fem utvalda konstnärer installera unika glasskulpturer i slottsparken vid Sollidens slott. Glasskulpturerna visas för allmänheten i parken under sommarsäsongen 2023, från 11 maj till 1 oktober. Initiativet är en fortsättning på den populära utställning med Bertil Valliens glaskonst som visades i parken 2021.

De konstnärer som har valts ut för uppdraget är — utöver Bertil Vallien, som medverkar även denna gång — Åsa Jungnelius, Johan Röing, Ellen Ehk Åkesson och Markus Åkesson.

Johan Röing, Ellen Ehk Åkesson, Bertil Vallien, Åsa Jungnelius och Markus Åkesson

”Jag tycker att man kan säga att det är ett urval som är representativt för var vi på Orrefors Kosta Boda och svensk glaskonst står idag”, säger Maria Lomholt, ansvarig för konstglas vid Orrefors Kosta Boda. ”Urvalet bygger en brygga mellan generationerna, där Bertil representerar traditionen medan de övriga är konstnärer med vilka vi inlett långsiktiga samarbeten under senare år.”

Maria Lomholt framhåller att tre av de fem medverkande inte är att betrakta som ”glaskonstnärer” utan som konstnärer vilka har utforskat glaset som konstnärligt material.

”Det är en spännande utveckling vi sett under senare år. Glaset tar allt större plats som material i konsten. Johan Röing är en skulptör med otrolig intuitiv förståelse för materialet. Markus Åkesson är en målare som är helt orädd i sitt angreppssätt på glaset, medan Ellen Ehk Åkesson har ett drömskt formspråk, ett känsligt undersökande av ytor som hon tagit med sig från keramiken. Åsa Jungnelius har arbetat med glas från början, och är själv glasblåsare, men också en skulptör som djärvt förenar glas med andra skulpturala material. Tillsammans med Bertil representerar de en otrolig konstnärlig spännvidd.”

Det är tredje året i rad som den Engelska Parken förvandlas till konstgalleri under bar himmel. Konceptet har varit mycket uppskattat hos både besökare och Kungafamiljen.

”Vi är så glada för samarbetet med Orrefors Kosta Boda som gör att vi nu får en riktigt fin uppföljning på de senaste två årens uppskattade utställningar.” säger Carolina Thaysen, verksamhetsansvarig på Sollidens Slott. ”Glaset inbäddat i slottsparkens grönska var magiskt när Bertil Vallien gjorde sin utställning 2021 och det är spännande att han nu återvänder med sina konstnärskollegor som förmodligen ser både glaset och platsen ur andra perspektiv.”