English | Svenska

Akilles

Akilles, marmor. Akilles var var den grekiska mytologins störste hjälte, och huvudperson i Homeros verk Iliaden. Han var tapprast bland dem som deltog i det trojanska kriget. När grekernas ledare Agamemnon tvangs frige sin krigsfånge Chryseis, tog han i stället Akilles krigsfånge Briseis. Akilles drog sig då förbittrad ur striden, med stora svårigheter för grekerna som följd. Först efter vännen och älskaren Patroklos död återinträdde Akilles i kriget igen och dödar den trojanske prins Hektor, men dog själv strax därefter träffad av en pil i sin sårbara häl. Därav uttrycket ”akilleshäl”, som har innebörden en sårbar eller svag punkt hos någon.

Sollidens Slotts samarbetspartners