English | Svenska

Flöjtspelande Pan

Flöjtspelande Pan, marmor. Replik av ett original som finns i Vatikanmuseerna i Rom. Pan var en ursprungligen i Arkadien hemmahörande herdegud, son till Hermes och en nymf. Pan uppfattades som ett lättretat och farligt skogsväsen, som kunde vålla ”panisk” skräck, panik, hos boskapshjordar och arméer. Som fruktbarhetsgud var han herdar till nytta, och hade till deras förströelse uppfunnit panflöjten.

Den berättelse om ”den store Pans död” som återges av Plutarchos tyder på att Pan kunnat uppfattas som en döende och återuppstående vegetationsgud. Etymologiska spekulationer kring hans namn (alluderande på grekiska pan ”allt”) skapade föreställningen om en ”allgud”.

Sollidens Slotts samarbetspartners