English | Svenska

Medicilejonen

Medicilejonen, marmor. Förebild för dessa två stora katter är de så kallade Medicilejonen, två marmorlejon med antikt ursprung uppställda 1598 vid Villa Medici i Rom och senare flyttade till Loggia dei Lanzi i Florens.

Två liknande reproduktioner utförda i brons står på Lejonbacken nedanför Stockholms slotts norra fasad i Stockholm. De skapades av den franske skulptören Bernard Foucquet d.ä. (1639–1731), verksam med skulpturala arbeten för Stockholms slott under åren 1696–1706 och 1707–1711. Som förebild hade Foucquet Medicilejonen.

Redan 1692 förekommer snarlika lejonstatyer vid slottet avbildade i Erik Dahlberghs topografiska
planschverk med koppargravyrer över stormaktstidens Sverige, Suecia Antiqua et Hodierna. Modellerna till Slottslejonen godkändes år 1700 av Karl XII, varefter bronslejonen göts i gjuthuset på Norrmalm 1702 respektive 1704. De ställdes därefter upp på Lejonbacken som en kunglig maktsymbol. Bronset till lejonen kom från en brunn tagen som krigsbyte på slottet Kronborg vid Helsingör, under Karl X Gustavs fälttåg i Danmark.

Sollidens Slotts samarbetspartners