English | Svenska

Putto med getskinn

Putto med getskinn, marmor. Liten pojke i sällskap med en liten björnliknande hund,
med en duva i händerna och ett getskinn om överkroppen.

Putto är en benämning på de oftast nakna barngestalter i konsten som redan under antiken och sedermera alltifrån renässansens början användes i dekorativ plastik och målning. De bär oftast sköldar, blommor och fruktgirlander.

Sollidens Slotts samarbetspartners