English | Svenska

Venus Pudica

Venus Pudica, marmor. Venus pudica, “blygsamma Venus”, är en klassisk ställning där en naken Venus efter sin uppstigning ur havet höjer sin högra hand i ett försök att dölja sitt bröst medan hennes vänstra hand dölja skötet. Här avbildas kärlekens gudinna med en delfin som anspelar på hennes födelse ur havets skum.

Skulpturtypen härstammar från den knidiska Afrodite, som är Venus namn i den grekiska mytologin, av den grekiske skulptören Praxiteles. Denna skulpturs förlaga är troligen den kapitolinska Venus som finns på Kapitolinska museerna i Rom, en mycket berömd skulptur som tillsammans med Venus från Milo definierade och reproducerade bilden av Venus under flera århundraden.

Sollidens Slotts samarbetspartners