English | Deutsch | Svenska

Näsduksträd

Näsduksträdet (Davidia involucrata) även kallat Duvträd eller Spökträd, är en art i familjen Nyssaväxter. Den finns naturligt i centrala Kina. Trädet blommar oerhört spektakulärt med vackra näsduksliknande vita högblad. Näsduksträdet är ett lövfällande träd vars högsta höjd är ungefär 20 meter. Här i Sverige når näsduksträdet knappt hälften av detta. På Solliden hittar du vårt Näsduksträd nere vid stenpartiet.

 

Sollidens Slotts samarbetspartners