Solliden – Utställning

I Paviljongen, där du även hittar slottsbod och entrén till slottsparken, visar vi en enkel utställning om Sollidens historia och utveckling. Här får du information om Sollidens tillkomst och om de kungligheter som har bott här sommartid från 1906 tills idag.

*Foto ovan: F-G Widlind
*Foto nedan: Bernadottebibliotekets fotoarkiv

Tidigare utställningar i Paviljongen

Sollidens Slotts samarbetspartners