English | Svenska

Gosse med Törntagg (Spinario)

Gosse med Törntagg, brons. På italienska kallad Spinario. Replik av en berömd grekisk-romersk, hellenistisk bronsskulptur. Avbildar av en pojke som drar ut en tagg från fotsulan. Återfinns i Kapitolinska museernas samlingar i Rom. Skulpturen var en av mycket få romerska bronser som aldrig försvann från romarrikets fall till medeltiden. Under den tidiga renässansen vann den berömmelse genom att vara en av de första romerska skulpturerna som kopierades.

Sollidens Slotts samarbetspartners