English | Svenska

Grodan (La Grenouille)

Per Hasselberg (1850–1894) var en svensk bildhuggare. Grodan avbildar en flicka i 15-årsåldern, sittande som en groda. Framför kvinnofiguren är även en liten groda avbildad. Hasselberg fick idén till Grodan när hans modell satt sig för att vila. Figuren anses naturalistisk, och kan ses som en symbol för de tidiga tonårens spirande kvinnlighet.

Det franska ordet grenouille betyder inte bara groda utan är också slang för gatflicka. Det har påpekats att Hasselberg med Grodan möjligen tänkte uttrycka dåtidens syn av en spänning mellan ungdomens fina och animaliska drag. Hasselberg var den förste svenske skulptören att erhålla guldmedalj på Parissalongen och han var en tongivande kraft inom Opponentrörelsen.

Sollidens Slotts samarbetspartners